تفاوت جهان اول و جهان سوم

امير عباس ..... يك دانشجوي خارجي كه براي ادامه تحصيل به سوئيس رفته مي نويسد: در زمان تحصيل، نزديك دانشگاه يك خانه اجاره كردم. صاحبخانه يك خانم 67 ساله بود كه با شغل معلمي بازنشست شده بود. طرح هاي بازنشستگي در سوئيس آنقدر قوي هستند كه بازنشستگان هيچ نگراني براي خورد و خوراك ندارند.
به اين جهت؛ يك روز از اينكه متوجه شدم او كار پيدا كرده متعجب شدم! مراقبت از يك پيرمرد 87 ساله!
از او پرسيدم آيا براي نياز به پول اين كار را مي كند، پاسخش من را متحير كرد! من براي پول كار نمي كنم، بلكه “زمان” خودم را در “بانك زمان” سپرده مي كنم تا در زماني كه (مثل اين پيرمرد) توان حركت ندارم، آنرا از بانك بيرون بكشم!

اين اولين بار بود كه درباره مفهوم “بانك زمان” مي شنيدم! وقتي بيشتر درباره آن تحقيق كردم، متوجه شدم “بانك زمان” يك طرح بازنشستگي براي مراقبت از سالمندان است كه توسط وزارت تامين اجتماعي فدرال سوئيس تدوين و توسعه داده شده است.
داوطلبان، زمان مراقبت از سالمندان را در حساب شخصي شان در “سيستم امنيت اجتماعي” پس انداز كرده تا وقتي خود؛ پير ناتوان شدند يا نياز به مراقبت داشته باشند، از آن برداشت كنند!
طبق قرارداد؛ يك سال بعد از انقضاي خدمات متقاضي (سپرده گذاري زمان)، بانك زمان ميزان ساعات خدمات را محاسبه كرده و به او يك “كارت بانك زمان” مي دهد! وقتي او هم نياز به كمك يك نفر ديگر دارد، مي تواند با استفاده از آن كارت؛ “زمان و بهره” آنرا برداشت كند. بعد از تاييد، بانك زمان داوطلباني را براي مراقبت از او در بيمارستان و يا منزل تعيين مي كند!
در ضمن، متقاضيان سپرده گذاري “زمان”، بايد سالم و تندرست، داراي مهارت هاي ارتباطي خوب و پر از عشق و علاقه به همنوعان باشند!

صاحبخانه ام هفته اي دو بار براي مراقبت از پيرمرد سركار مي رفت و هر بار هم دو ساعت وقت براي خريد، تميز كردن اتاق، آفتاب گرفتن پيرمرد و گپ زدن با او سرمايه گذاري مي كرد!
اتفاقا يك روز دانشگاه بودم كه تماس گرفت و گفت در حالي كه شيشه اتاق منزل خودش را تميز مي كرده از چهارپايه افتاده! من فورا مرخصي گرفتم و او را به بيمارستان رساندم. مچ پاي او شكسته بود و براي مدتي نياز داشت روي تخت بماند. داشتم كارهاي تقاضا براي مرخصي جهت مراقبت خانگي را انجام مي دادم كه به من گفت جاي نگراني نيست چرا كه براي برداشت از بانك زمان درخواست داده است!
ظرف كمتر از دو ساعت بانك زمان يك داوطلب فرستاد كه به مدت يك ماه هر روز با گپ زدن و پختن غذاهاي لذيذ از او مراقبت مي كرد.
او به محض بهبودي، دوباره مشغول كار مراقبت از ديگران شد و گفت كه مي خواهد براي روزهاي پيري زمان سپرده گذاري كند!

باورم نمي شد...

اين اولين درك من از تفاوت جهان اول و جهان سوم بود.. 
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۸:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سلام بر خداوند ... خالق بي همتا

سلام بر خداوند ... خالق بي همتا

سلام بر اميــــد ... طعم خوش زندگي

سلام برنـــــــور ... روشنايي راه

سلام بر شادي ... سلام بر طبيعت ...

سلام بر باران ... بر خاك نمناك .... 
بر سبزه

سلام بر زيبايي.... برجوانه .... بر ترانه ي هستي ....

سلام به او كه هميشه با ماست.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۵:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

هيچگاه اميد كسي را نااميد نكن ، شايد اميد تنها دارايي او باشد

شكست نتيجه خودداري از انجام عملي ( مثلاٌ زدن يك تلفن ، رفتن يك كيلومتر راه يا اظهار عشق و محبت) است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق و شور زندگي را از خود ابراز كنيد ، براي ديگران مقاومت ناپذير تر خواهيد شد و آن ها كمتر مي توانند شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليسهيچگاه اميد كسي را نااميد نكن ، شايد اميد تنها دارايي او باشد . ارد بزرگاز تصاوير و اشكال مختلف خداوند يگانه شكلي كه تا اندازه اي به فهم ما نزديك مي باشد بي پايان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همين يكي را تا اندازه اي مي فهميم و باقي صفات و اشكال او براي ما مجهول مي باشد !!! . موريس مترلينگ

ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۰:۲۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد

تنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد . ارد بزرگما نبايد از حركات و گفتار يك ديوانه حيرت كنيم . زيرا بيست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشاي ديوانگي و حركات بي رويه طبيعت هستيم و انگار كه ما بر طبيعت برتري داريم زيرا خود را در قبال او عاقل مي بينيم.
اما اول بايد منتظر بود كه بفهميم اساس دنيا بر عقل استوار است يا جنون ؟؟؟ و به عبارت ديگر آيا عقل هم يكي از نواقص زندگي ماست كه با توسل بدان مي خواهيم كشتي زندگي حقير و ناچيز خود را به ساحل نجات برسانيم و يا برعكس ,عقل يكي از امتيازات ماست ؟!؟!؟!
زيرا ممكن است عقل هم يكي از نواقص زندگي ما باشد و براي موجودات عالي تر هيچ معني نداشته باشد.
مثلا عقل شما مي گويد كه وسط كوره كارخانه آهن گدازي نرويد زيرا خاكستر خواهيد شد.ولي موجود عالي تري كه بيم از آتش ندارد و حتي چندين ميليون درجه گرماي كره خورشيد را تحمل مي كند به استدلال عقلاني شما مي خندد و با چشم حقارت به شما مي نگرد و تفرج كنان از وسط كوره آهن گدازي عبور مي نمايد . موريس مترلينگ
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۹:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

موريس مترلينگ

اگر از شما بپرسند كه در اين جهان در انتظار چه هستيد چه پاسخ خواهيد داد؟ اگر از اشخاص عادي باشيد "كه نود و نه درصد مردم از اشخاص عادي هستند" خواهيد گفت كه من دراين دنيا انتظار دارم كه پس از مرگ مستقيما وارد بهشت شده ودر حالي كه عمر جاويدان خواهم داشت تا پايان عالم اغذيه لذيذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ هاي طرب انگيز بشنوم و ... ولي غافل از اين هستيد كه پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جواني هميشگي كه هرگز دچار خزان پيري و بيماري نخواهيد گرديد ديگر از خوردن و نوشيدن و خوابيدن و شهوتراني لذت نخواهيد برد و بزودي زندگي يك نواخت بهشت شما را خسته و كسل خواهد كرد زيرا چيزي كه در اين دنيا خوردن و خوابيدن و غيره را براي شما لذت بخش كرده ترس از مرگ و از دست دادن اين لذات است و روزي كه اين لذات جاويد شد يعني مرگ براي شما وجود نداشت همه چيز عادي خواهد گرديد! در جاي ديگر گفته ام كه اگر شما را به بهشت ببرند پس از يكسال اقامت كسل شده و از در بهشت خارج گرديده و در جستجوي نقطه ديگري هستيد كه تغييري در زندگي شما بدهد!!! . موريس مترلينگادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۹:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

عشق

آدمياني كه با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند .  ارد بزرگچنانچه به خورشيد نگاه كني ، سايه اي نخواهي يافت . هلن كلرخداوند براي ما نيكي و شادي را پسنديده است اين ماييك كه از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم . فرانكعشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيكي و جسماني اي است كه نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي كنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، كار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليس
ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۹:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

21

دلم مي خواهد يك دختر داشته باشم.
دختري با موهاي بلند مشكي و چشم هاي درشت خندان.
اسمش را بگذارم "گيسو" و هر وقت دلم آشوب بود بنشانمش روي زانوانم و گيسهايش را ببافم تا قلبم آرام بگيرد. حالا كه فكرش را ميكنم دلم ميخواهد "باران" هم داشته باشم. دختري لاغر و قد بلند كه با صدايي مخملي برايم شعر بخواند. يك دختر تپل و مهربان با گونه هاي سرخ و گرد هم ميخواهم. اسمش را بگذارم "آلما" و موهايش را با شامپوي سيب بشويم تا حسودي موهاي طلايي خواهرش "گندم" را نكند. آدم براي دختري با موهاي طلايي جز گندم چه اسمي مي تواند بگذارد. معلوم است، "خورشيد"! اصلا خورشيد بايد اولين دخترم باشد و هر صبح كه چشمهايش را باز مي كند ببيند خواهرش "شبنم" زودتر از او سماور را روشن كرده، "شادي" را بيدار كرده و به "نسترن" رسيده.
دلم ميخواهد در حياط خانه م "ترانه" بخواند و "بهار" برقصد. "نگار"م خودش را لوس كند و من به هيچ كدام نگويم كه روز تولد خواهرشان "الهه" مجذوب چشم هايش شده م. دلم چقدر دختر مي خواهد.
روزهايم بي "سحر"، شبهايم بي "مهتاب"، آسمانم بي "ستاره" و زندگي بدون "افسانه" ممكن نيست. تازه يك "ساقي" هم ميخواهم تا سرم را گرم كند و "همدم" تا درد دل هايم را برايش بگويم. "رويا" مي خواهم تا انگيزه زندگيم باشد و "آرزو" كه دليل نفس كشيدنم. دلم ميخواهد يك دختر داشته باشم.
دختري كه خودم را توي چشمهايش و آرزوهايم را روي پيشانيش ببينم.
هيچ اسمي توصيفش نكند. همه چيز باشد و هيچ نباشد. از هر قيدي آزاد باشد و در هيچ ظرفي جا نشود. رهاي رها باشد! آري، انگار دلم مي خواهد دخترم "رها" باشد ...

ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۴۴:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

11

امكان رهگيري آنلاين كليه سفارشات پس از ارسال
  • وضعيت:
  • گارانتي محصول:
  • گارانتي تحويل: ۷۲ ساعت گارانتي تست فيزيكي
  • خدمات پس از فروش:

 مشخصات كامل

نام كفش مردانه Nike مدل Leport(قرمز)
سايز بندي ۴۱ تا ۴۴
نوع كاربري امكان استفاده در باشگاه و فضاي باز
رنگ بندي قرمز
جنس رويه لاستيك و الياف مصنوعي
زيره فاقد دور دوزي
جنس زيره PU

معرفي اجمالي محصول:

امروزه به دليل وجود فعاليت هاي متنوع روزمره ، افراد مجبور هستند ساعات زيادي را از كفش استفاده نمايند ، كفش ها انواع مختلفي دارند كه اغلب افراد با توجه به نوع سليقه اي كه دارند كفش مورد نياز خود را انتخاب و استفاده مي نمايند . بايد توجه داشته باشيم كه پا به عنوان عضوي بسيار مهم در ميان ديگر اعضاي بدن به شمار مي رود ، به همين خاطر لازم است در انتخاب كفش هاي خود دقت بيشتري داشته باشيم .

كفش مردانه Nike مدل Leport(قرمز) نوعي انقلاب در عرصه ي كفش هاي ورزشي محسوب مي شود، چرا كه در برابر محصولات مشابه از داشته هاي بيشتري در ساخت بهره مي برد و با قالب دوست داشتني خود نگاه خيل عظيمي از دوستداران دنياي كفش را به خود جلب كرده است.

 

راهنماي سايزبندي كفش هاي ورزشي:

به دليل متفاوت بودن سايزبندي در برندهاي مختلف توصيه ميشود پايتان را به سانتي متر CM اندازه گيري نماييد. براي اين كار كافي است طبق شكل زير پايتان را در سطحي صاف قرار دهيد و به صورت عمود و دقيق علامت گذاري نماييد. سپس با استفاده از متر يا خط كش طول پايتان را اندازه گيري نماييد.

اكنون عدد به دست آمده را در جدول زير قرار دهيد و سايز كفش خود را تعيين نماييد.

 خريد محصول

دسته بندي محصولاتادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۸:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

43

پودر بوگير كفش پابونه

داراي 6 بسته 50 گرمي

حذف سريع بوي كفش

كيفيت عالي


قيمت : 24000 تومانپودر بوگير كفش پابونه محصولي بي نظير و بسيار با كيفيت جهت رفع بوي بد پا مي باشد. بوي بد پا هميشه براي خود شخص و اطرافيان او آزار دهنده بوده، برخي براي رفع بوي بد پا اقدام به استفاده از روش هاي غير اصولي مانند استفاده از جوش شيرين ميكنند كه پس از مدتي پوست پاي شما را به شدت دچار آسيب ديدگي مي كند. طريقه مصرف پودر بوگير كفش پابونه به اين صورت است كه به ميزان تقريبي نيمي از قاشق چايخوري پودر پابونه را درون كفش خود ريخته و جهت جذب بهتر 10 دقيقه پياده روي نماييد. اين محصول نرم كننده ، ضد قارچ ، ضد عرق و باعث رفع ترك پا مي شود و از بو گرفتن پا به نحو احسن جلوگيري ميكند.


قيمت : 24000 تومانويژگي هاي پودر بوگير كفش پابونه :
- داراي مجور از وزارت بهداشت و درمان ايران
- بوگير كفش و عرق گير ضد قارچ
- هر بسته شامل پك 6 عددي
- داراي 6 بسـته 50 گرمي
- حذف سريع بوي كفش
- برطرف كننده ترك پا
- اثر بخشي فوري
- كيفيت عالي
- ( پروانه تاسيس: 56355  |  كد ISIC: 2424312393 )روش خريد:
براي خريد پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.

قيمت : 24000 تومان

محصولات مشابه

آرشيو

تي شرت مردانه Burberry طرح Stripe


ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۷:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

32

فاني بافت

Loom Bands


پر فروش ترين محصول سرگرمي دنيا

توسط كش ها ي فاني بافت هر وسيله اي مي توان ساخت

دستبند ، پابند ، گوشواره ، عروسك ، جاكليدي


بهترين سرگرمي براي اوقات فراغت

كودكان و نوجوانانقيمت : 16800 تومانفاني بافت تشكيل شده از تعداد زيادي كش هاي رنگي و يك قلاب بافت به همراه قلاب هاي اتصال مي باشد كه به شما كمك مي كنند با خلاقيت خود هرگونه زيور آلات و يا وسائل تزييني را ببافيد. اگر دوست داريد ابتكار به خرج دهيد و هنر خود را به نمايش بگذاريد با فاني بافت مي توانيد اين كار را انجام دهيد و دستبند، گردنبند، پا بند، گوشواره و انگشتر و خيلي مدل بافتني هاي ديگر را به راحتي ببافيد و حتي به خانواده و دوستان خود هديه دهيد.
بدون نياز به آشنايي خاص در مورد بافت دستبند و غيره، فقط كافيست مطابق راهنما، كش ها را داخل شابلون قرار داده و در انتها مطابق دستور العمل، يك دستبند زيباي كشي براي خود درست كنيد.


قيمت : 16800 تومانكافيست چند بار مطابق الگو هاي آموزش داده شده كار كنيد و دستبند هاي متنوع را درست كنيد، بعد از آن كه نحوه قرار دادن كش ها در شابلون را به خوبي ياد گرفتيد، ميتوانيد خودتان طرح ها و الگو هاي جديدي ايجاد كنيد.محتويات فاني بافت:
1 – شابلون مخصوص بافت دستبند
2 – گيره مخصوص جا به جا كردن و در هم انداختن كش ها
3 – دو بسته كامل كش فاني بافت در رنگ هاي متنوع
4 – گيره هاي مخصوص بستن دستبند
5 – دفترچه راهنماي بافت انواع دستبند به صورت تصويري


قيمت : 16800 تومانفاني بافت

خلاقيت را تجربه كنيد!

پر فروش ترين محصول سرگرمي دنيا


توسط اين كش ها هر وسيله اي مي توان ساخت

دستبند، پابند، گوشواره، عروسك، انگشتر، جاكليدي


بهترين سرگرمي براي اوقات فراغتروش خريد: براي خريد پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.

قيمت : 16800 تومان

محصولات مشابه

آرشيو

ادكلن استقلال


ادامه مطلب
نوشته شده توسط بك لينك دائمي | ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۵۷:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
 
خريد لوازم ديجيتال|خريد ساعت مچی |خرید تیشرت |خرید تی شرت | خرید پوشاک | خرید لوازم جانبی موبایل| خرید لوازم جانبی خودرو| خرید ساعت مچی | ساعت مچی |خرید پاوربانک| خرید شارژر موبایل | خرید بک لینک دائمی | بکلینک دائمی | خرید ساعت مچی | خرید بند انداز برقی | خرید شارژر موبایل | خرید پاوربانک موبایل | خرید لباس